Natuurbranden

Wat zijn de risico’s?

Vooral tijdens een droge periode bestaat het gevaar op een natuurbrand. Het risico is voor u het grootst als u zich dan in een bos-, duin of heidegebied bevindt. U kunt zelf brand voorkomen door tijdens een droge periode in het gebied niet te roken, te barbecueën of vuurtje te stoken. Zo ontstaan namelijk de meeste natuurbranden. Ga niet kijken naar de brand en blijf uit de rook. In rook zitten altijd schadelijke stoffen.

Wat doet de overheid?

De overheid stemt samen met de hulpdiensten brandpreventieve en bestrijdingsmaatregelen af. In gebieden waar natuurbranden kunnen voorkomen staan meetstations om luchtvochtigheid, temperatuur, windsnelheid en windrichting te meten. Deze gegevens worden doorgegeven aan betrokken instanties in de regio. Bij een verhoogd risico kunnen vliegtuigen worden ingezet voor patrouille. Bij een daadwerkelijk brand werken de hulpdiensten samen om de brand te beperken en te bestrijden.

Wat kunt u doen?

Voorbereiding:

  • Ken het gebied waar u gaat verblijven of recreëren
  • Informeer uzelf over het ingeschatte risico op brand
  • Rook niet als u op de heide of in het duingebied bent
  • Laat vuurkorven of barbecues achterwege in het risicogebied
  • Verblijft u op een camping, informeer uzelf van de gemaakte afspraken zoals de vluchtroutes.
  • Stel uw telefoon in voor het ontvangen van NL-Alert berichten.

 

Tijdens een natuurbrand:

 1 Eigen veiligheid

De brand is gevaarlijk want deze is niet altijd beheersbaar. Ga niet naar de brand toe en blijf uit de rook. Lukt dat niet? Blijf dan laag bij de grond, houd een (natte) doek voor uw gezicht en wacht op de hulpdiensten.

2 Beoordeel de situatie

Ben je alleen of zijn er meer mensen? Verblijft u op een camping? Dan zijn waarschijnlijk de bedrijfshulpververleners actief om u te begeleiden. Kies uw vluchtroute en middel waarmee u snel het gebied kunt verlaten.

3 Informeer de hulpdiensten

Ziet u nog geen hulpdiensten? Bel 1-1-2 en geeft zo precies mogelijk aan waar de brand zich bevindt.

4 Verleen hulp

Zoek naar andere mensen. Zij zitten in dezelfde situatie. Informeer indien nodig deze mensen over de brand. Vraag andere mensen naar hun informatie en werk samen om de juiste vluchtroute te bepalen en te nemen.

Voor meer informatie over risico’s in uw omgeving, kijk dan op www.risicokaart.nl.