Onze organisatie

In de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt door de zes gemeenten in de regio (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren), de brandweer in de regio, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), de politie en het Openbaar Ministerie.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt gevormd door de zes burgemeesters van de regio en stuurt de regio bestuurlijk aan. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is sprake van samenwerking van de bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken partijen. Hiervoor is de veiligheidsdirectie verantwoordelijk. De veiligheidsdirectie bestaat naast de directeuren van de operationele diensten uit een door de hoofdofficier van justitie aangewezen vertegenwoordiger van het openbaar ministerie.