Financiële huishouding

Programmabegroting en jaarstukken

In de programmabegroting geeft de veiligheidsregio de plannen voor het komende jaar weer. In het jaarverslag en de jaarrekening legt de veiligheidsregio verantwoording af over het afgesloten jaar.

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek stelt de jaarstukken en de programmabegroting vast. 

De programmabegroting en de jaarstukken vindt u op onze pagina:
–> Documenten en Publicaties