Herstel na een ramp of crisis

Het herstel van een crisis of een ramp wordt gezien als de fase waarin activiteiten worden uitgevoerd die gericht zijn op het terugbrengen van de ‘normale’ omstandigheden. Het gaat om bijvoorbeeld het herstellen van infrastructuur, economie, woningen en maatschappelijke of psychosociale hulpverlening.

Een kenmerkend voorbeeld van herstel is de periode na de vuurwerkramp in Enschede. Een hele woonwijk werd herbouwd en jaren na de ramp werkten hulpverleningsinstanties samen aan het verwerken van de nasleep.

Regie en coördinatie

Herstel na een crisis of een ramp wordt aangestuurd vanuit de gemeente. Al tijdens de crisis wordt een plan van aanpak gemaakt met diverse scenario’s voor de periode na de crisis. Zoals verschillende grote rampen aantonen kan de herstelfase jaren duren en zijn er veel partners betrokken. De gemeente waar de ramp of crisis plaatsvond voert dan de regie. In een (tijdelijke) projectorganisatie wordt uitvoering gegeven aan de gevraagde nazorg activiteiten. De gemeente stuurt de partners aan die specialisten hierin zijn.