Bestuur

Wie en wat vormt het bestuur van de veiligheidsregio?

De veiligheidsregio kent drie bestuursorganen, te weten het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt gevormd door de zes burgemeesters in de regio en stuurt de veiligheidsregio bestuurlijk aan. De leden van het algemeen bestuur zijn:

G.M. (Gerhard) van den Top, burgemeester Hilversum (voorzitter)
B.M. (Barbara) de Reijke, burgemeester Blaricum
H.M.W. (Han) ter Heegde, burgemeester Gooise Meren
C.B. (Charlie) Aptroot, waarnemend burgemeester Wijdemeren
N. (Nanning) Mol, burgemeester Laren
N. (Niek) Meijer, burgemeester Huizen
J. (John) van der Zwan, secretaris

V. (Vincent) Roke, ambtelijk secretaris

Het vergaderschema, de vergaderstukken en de verslagen van de openbare vergaderingen van het Algemeen Bestuur vindt u op onze pagina:
–> Documenten en Publicaties 

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt gevormd door de burgemeesters:

G.M. (Gerhard) van den Top, burgemeester Hilversum (voorzitter)
H.M.W. (Han) ter Heegde, burgemeester Gooise Meren                                                                             
C.B. (Charlie) Aptroot, waarnemend burgemeester Wijdemeren

Veiligheidsdirectie

Daarnaast bestaat er een veiligheidsdirectie. De veiligheidsdirectie ondersteunt en adviseert het bestuur en is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de Gemeenschappelijke Meldkamer en het veiligheidsbureau.

Leden van de veiligheidsdirectie
J.A. (John) van der Zwan, commandant Brandweer Gooi en Vechtstreek (voorzitter)
J. (Joek) Boomsma, directeur Publieke Gezondheid GGD Gooi en Vechtstreek
E. (Erik) Kuijt, directeur Bevolkingszorg

V. (Vincent) Roke, ambtelijk secretaris