Bestuur

Wie en wat vormt het bestuur van de veiligheidsregio?

De veiligheidsregio kent drie bestuursorganen, te weten het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt gevormd door de zeven burgemeesters van de regio en stuurt de regio bestuurlijk aan.

De burgemeesters uit de regio zijn:

P.I. (Pieter) Broertjes, burgemeester van Hilversum (voorzitter)
J.N. (Joan) de Zwart-Bloch, burgemeester van Blaricum
H.M.W. (Han) ter Heegde, burgemeester van Gooise Meren
B.J. (Bas Jan) van Bochove, waarnemend burgemeester van Weesp
F. (Freek) Ossel, waarnemend burgemeester van Wijdemeren
R. (Rinske) Kruisinga, waarnemend burgemeester van Laren
S.K. (Sicko) Heldoorn, waarnemend burgemeester van Huizen

Secretaris: J. van der Zwan (Commandant Brandweer Gooi en Vechtstreek)

Documenten vergaderingen Algemeen Bestuur

U kunt hier de vergaderstukken en verslagen raadplegen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt gevormd door de burgemeesters:

P.I. (Pieter) Broertjes, burgemeester van Hilversum (voorzitter)
J.N. (Joan) de Zwart-Bloch, burgemeester van Blaricum
B.J. (Bas Jan) van Bochove, waarnemend burgemeester van Weesp

Veiligheidsdirectie

Daarnaast bestaat er een veiligheidsdirectie. De veiligheidsdirectie ondersteunt en adviseert het bestuur en is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de Gemeenschappelijke Meldkamer en het veiligheidsbureau.

Leden van de veiligheidsdirectie
J. van der Zwan, Commandant (voorzitter)
A.R.J. Stumpel, Directeur Publieke Gezondheid GGD Gooi en Vechtstreek
R.K. Ton, Directeur RAV Gooi en Vechtstreek
J. Lemereis, politie Midden Nederland
I. Lauvenberg, Beleidsmedewerker Openbaar Ministerie
M.  Polder, Directeur Bevolkingszorg
P. Benschop, Adviseur crisisbeheersing
I.F. van Haren, Ambtelijk Secretaris

Veiligheidsbureau

Het veiligheidsbureau is het platform waarin de brandweer, politie, GHOR en bevolkingszorg samenwerken om goed voorbereid te zijn op rampen en crises en daarmee de veiligheid voor de mensen en bedrijven in de regio te verbeteren. Binnen het veiligheidsbureau worden multidisciplinair werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op en uitvoering en evaluatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit doen zij in samenwerking met hun partners, zoals defensie, het OM, waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail en nutsbedrijven.