Samenwerking diensten

Copi 12 & 13 mei 't Harde-6634Goede samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsdiensten is cruciaal bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Bevolkingszorg, Brandweer Gooi en Vechtstreek, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), Politie Eenheid Midden Nederland en het Openbaar Ministerie werken structureel samen in de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Daarnaast werkt de veiligheidsregio samen met partners op het gebied van veiligheid. Denk daarbij onder meer aan Defensie, Rijkswaterstaat, Waterschap Amstel G&V, het Nederlandse Rode Kruis en de ziekenhuizen in de regio.