Opvang vluchtelingen Oekraïne

Opvang Oekraïners

Het kabinet heeft de Veiligheidsregio’s via het Veiligheidsberaad (VB) op 4 maart 2022 de opdracht gegeven samen met gemeenten grootschalige (crisis)(nood)opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, integraal te organiseren. Op dit moment vraagt het Rijk de 25 veiligheidsregio’s om in totaal 75.000 plekken te organiseren. De huidige opdracht voor Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is de realisatie van 2220 plekken. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek spant zich maximaal in om aan deze opdracht te voldoen. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek coördineert en monitort het aantal gerealiseerde en verwachte opvangplekken binnen de regio. Gemeenten communiceren zelf over de opvanglocaties richting omwonenden.

Hulp aan Oekraïners

Door de aanval van Rusland op Oekraïne, zijn er veel mensen op de vlucht geslagen. Veel Oekraïners hebben hulp nodig. Verschillende organisaties zowel lokaal als landelijk zetten zich hiervoor in. U kunt als particulier op verschillende manieren helpen.

Inzamelen spullen door Stichting Kinderen in Nood

Stichting Kinderen in Nood zamelt op grote schaal hulpgoederen in en zorgt voor transporten nabij het oorlogsgebied.

Voorbereiden op calamiteiten

Het is begrijpelijk dat er zorgen zijn over de oorlog die Rusland in Oekraïne is begonnen. De situatie in Oost-Europa roept vragen op over wat je in Nederland kunt doen om je voor te bereiden op een calamiteit.

De Nederlandse overheid biedt allerlei informatie over hoe je je kunt voorbereiden op een crisis. Die algemene tips en adviezen gelden ook nu. Er gelden geen extra adviezen vanwege de actualiteit.

Aanbod opvanglocaties vanuit organisaties

Heeft u als organisatie mogelijkheden voor meerdere opvangplekken. Neemt u dan rechtstreeks contact op met uw gemeente.

UNHCR

De internationale vluchtelingenorganisatie UNHCR helpt in Oekraïne en in omliggende buurlanden door ter plekke noodhulp te bieden.

RefugeeHelp.nl: een platform voor en door vluchtelingen

Het nieuwe platform www.RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die hen wil helpen. Het biedt informatie over alle relevante zaken en behoeften (onderdak, voedsel, medische zorg, juridische hulp, werk, etc.) en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, en particulieren.

De website is beschikbaar in Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch.