Politie Midden Nederland

In de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt de politie vertegenwoordigd door de eenheid Midden-Nederland van de Nationale Politie. Deze regionale eenheid beslaat 41 gemeenten binnen Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek en heeft vijf districten, waaronder het district Gooi en Vechtstreek. De grenzen van dit politiedistrict zijn gelijk aan die van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De politie en de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek werken zowel in de uitvoering als de multidisciplinaire voorbereiding zeer intensief samen. Om adequaat te kunnen reageren op een (dreigende) crisis of ramp beschikt de politie Midden-Nederland over vijf staven grootschalig en bijzonder optreden (SGBO). Eén van deze staven is direct oproepbaar en binnen 45 minuten operationeel.

In het kader van de crisisbeheersing en rampenbestrijding heeft de politie verschillende taken. Naast de informatie-uitwisseling zijn de belangrijkste de ordehandhaving en het opsporen van strafbare feiten. Daarnaast heeft de politie taken op het gebied van de (verkeers-)mobiliteit en het bewaken en beveiligen van objecten. Kijk voor meer informatie op de site van de politie.