Samenwerking Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek werken samen aan de veiligheid en gezondheid van hun inwoners. Door intensief samen te werken willen de beide veiligheidsregio’s de kwaliteit verhogen en de organisatorische en financiële kwetsbaarheid verkleinen, zo kunnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld over de regionale grenzen heen. Ten slotte draagt de samenwerking ook bij aan het beheersbaar houden van de kosten. Alle juridische, financiële en organisatorische afspraken over de samenwerking zijn op 4 december 2019 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

Wie werken er al samen

Sommige afdelingen werken al intensief samen, bij andere delen van de betrokken organisaties wordt die samenwerking de komende tijd vormgegeven. De komende jaren integreren de GGD’en niet, ook al zijn ze onderdeel van de veiligheidsregio. Dat komt door wettelijke belemmeringen. Bij alle samenwerkingsverbanden staat voorop dat veiligheid en zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners moet blijven: via een breed netwerk van brandweerposten en GGD-posten.

Verhalen van medewerkers

In enkele videoclips vertellen medewerkers, raadsleden en bestuurders over de samenwerking en hoe zij de samenwerking ervaren. Klik op onderstaande link om de videoclips te bekijken:

YouTube-kanaal Veiligheidsregio Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Zie ook: Samenwerking van veiligheidsregio’s in crisistijd in beeld: ‘De lakmoesproef’


Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland getekend

Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland en de beide GGD’en hebben hun samenwerking op 4 december 2019 een officiële status gegeven door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. De GGD’en nemen deel voor wat betreft GHOR-taken.

Door intensief samen te werken willen de beide veiligheidsregio’s de kwaliteit verhogen en de organisatorische en financiële kwetsbaarheid verkleinen. Zo kunnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld over de regionale grenzen heen. De samenwerking draagt ook bij aan het beheersbaar houden van kosten. Met de ondertekening van de overeenkomst is de samenwerking tussen de beide veiligheidsregio’s officieel bekrachtigd.

Kijk voor meer informatie op de website van de samenwerkende Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland


Veiligheidsbureau

De Veiligheidsbureaus van Flevoland en Gooi en Vechtstreek gaan per april 2020 samen. De regio’s bundelen de krachten en willen samen op een goed kwalitatief niveau invulling geven aan (de voorbereidende werkzaamheden op) crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Lees meer over het Veiligheidsbureau.


Strategisch Programma Drieslag: Samen kwalitatief sterker

In de afgelopen jaren is met het Strategisch Programma Drieslag invulling gegeven aan de interregionale samenwerking tussen de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. Gezamenlijk is er toegewerkt naar de harmonisatie van Interregionale Meldkamerprocessen, een Interregionale Procedure Crisisbestrijding, een Interregionaal Opleidings- Trainings- en Oefenbeleid en een businesscase voor een gezamenlijk basisoefen- en trainingscentrum brandweer. Twee van de drie projecten binnen het programma Drieslag zijn afgerond. Het programma is per 1 april 2021 beëindigd. 

Lees meer over het programma Drieslag.

 

Duurzaamheid en klimaat

Duurzaamheid en klimaat zijn hoog geprioriteerd in de Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Wij geven daar in het programma Duurzaamheid en klimaat gezamenlijk handen en voeten aan. Zo wordt er gewerkt aan het tegengaan van klimaatverandering, onnodige verspilling en hebben wij oog voor de footprint die wij als organisatie op onze aarde achterlaten.

Alle informatie over ons programma Duurzaamheid en Klimaat is beschikbaar op onze gezamenlijke website.