Veiligheidsbureau

De Veiligheidsbureaus van Flevoland en Gooi en Vechtstreek gaan per april 2020 samen. De regio’s bundelen de krachten en willen samen op een goed kwalitatief niveau invulling geven aan (de voorbereidende werkzaamheden op) crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Inzet bij station Almere Centrum

Multidisciplinair platform

Het Veiligheidsbureau is hét multidisciplinaire platform voor (de organisatie van) crisisbeheersing en rampenbestrijding van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. In het Veiligheidsbureau komen verschillende zaken samen: het inventariseren en beheersen van risico’s, de inrichting van een parate en vakbekwame crisisorganisatie en het verstevigen en onderhouden van relaties met partners. Het Veiligheidsbureau maakt gebruik van de RCC-locaties in Lelystad en in Hilversum.

Teams

In de voorbereiding op crisisbeheersing en rampenbestrijding werkt het Veiligheidsbureau met teams, waarin medewerkers van brandweer, Bevolkingszorg, GHOR, politie en crisispartners (bijvoorbeeld Defensie, Rijkswaterstaat, Waterschap) samen producten realiseren voor de veiligheidsregio. Het bureau kent de volgende teams: risicobeheersing, multidisciplinaire incidentbeheersing, multidisciplinaire vakbekwaamheid en besturing & ondersteuning. Zij werken aan producten als multidisciplinaire oefeningen, multidisciplinaire adviezen rond grote evenementen en het Regionaal Risicoprofiel.

Samenwerking

Vanaf 2017 is er een proces gestart van intensieve samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Een uitvloeisel van deze samenwerking is de realisatie van één veiligheidsbureau voor beide veiligheidsregio’s.

Expertiseteams

Team Risicobeheersing

Door welke risico’s wordt de gemeenschap in de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek bedreigd? Hoe erg zijn deze risico’s? Wat doen we al en wat kunnen we doen om de risico’s beter te beheersen? Het team Risicobeheersing (RB) richt zich op deze vragen. Bij het beantwoorden van de vragen ontstaat het risicoprofiel van de regio’s. Op basis van het risicoprofiel kan het bestuur het veiligheidsniveau bepalen. Naast het risicoprofiel adviseert het team RB het bestuur over de risico’s en maatregelen bij grote evenementen.

Team Incidentbeheersing

Om de grootschalige incidenten te beheersen, werken de hulpdiensten en hun crisispartners in opgeschaalde vorm samen in de crisisorganisatie. Het team Incidentbeheersing (IB) zorgt ervoor dat de randvoorwaarden in de vorm van mensen, samenwerkingsafspraken, informatie (plannen, procedures en actuele informatie) en middelen aanwezig, beschikbaar en paraat zijn. Hoofddoel is hierbij de crisisorganisatie optimaal te laten functioneren.

Team Vakbekwaamheid

Om ervoor te zorgen dat de crisisorganisatie in staat is om optimaal te functioneren moeten de functionarissen opgeleid en geoefend worden. De opleidingen en oefeningen zijn gericht op samenwerken, om zo de expertise van crisisfunctionarissen van diverse hulpdiensten en crisispartners optimaal te benutten bij de beheersing van een incident.

Website

Bekijk hier de pagina van Veiligheidsbureau Flevoland & Gooi en Vechtstreek op de gezamenlijke website van de samenwerkende Veiligheidsregio’s.