Samenwerken aan veiligheid

Binnen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek werken de 7 gemeenten in de regio met diverse partnerorganisatie samen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding, geneeskundige hulpverlening en bevolkingszorg.