Uitval van gas en/of watervoorzieningen

Wat zijn de risico’s?

In Nederland gaan we ervan uit dat we altijd gas en schoon drinkwater hebben. Toch kan het gebeuren dat deze voorziening voor korte of lange tijd uitvalt. Een goede voorbereiding is belangrijk. Bedenk van te voren wat de problemen zijn als de uitval lang gaat duren. Kun je nog koken zonder gas? Is het winter en werkt de verwarming dan nog wel? Waar haal je water als de kraan het niet meer doet?

Wat doet de overheid?

De aanbieders van gas en schoon drinkwater behoren er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat deze altijd beschikbaar zijn. Dat is door de overheid wettelijk vastgesteld. Storingen moeten daarom zo snel mogelijk worden opgelost. De overheid voert periodiek controle uit bij deze organisaties of noodplannen aanwezig en actueel zijn. Bij calamiteiten werkt de overheid samen met het gas- en waterbedrijf om de storing zo snel mogelijk te verhelpen. Daarnaast kan de overheid alternatieve voorzieningen creëren.

Wat kunt u doen?

In de voorbereiding:

Stel ter voorbereiding een noodpakket samen met specifiek:

  • Een voorraad eten en drinken
  • Flessen water, de norm ligt op 3 liter water per persoon per dag. Zorg voor voldoende water voor drie dagen.
  • Een gasbrander om eten en water op te kunnen warmen
  • Stel de frequentie van de rampenzender in op uw (nood)radio, autoradio en/of televisie. Deze zender geeft tijdens een noodsituatie informatie van de overheid.
  • Stel uw telefoon in op het alarmeringssysteem NL-Alert. Kijk op…..

 

Tijdens een uitval van de drinkwatervoorziening:

1 Eigen veiligheid

Het stoppen van de gas- of watertoevoer levert voor de meeste mensen geen direct gevaar op. Maar als het langer duurt moet je – zeker in de zomer – oppassen voor uitdroging. Sluit in ieder geval de hoofdkraan van de gas- of watertoevoer. Deze bevindt zich vaak in de meterkast. Zet ook gasapparaten uit als het gasfornuis of gaskachel. U hoort namelijk niet wanneer het gas weer stroomt.

2 Beoordeel de situatie

Blijf je in huis of ga je naar buiten? Volg de rampenzender voor actuele informatie. Op basis daarvan kun je inschatten hoe lang het gaat duren. Is het warm of heb je een kwetsbare gezondheid? Zoek dan tijdelijke opvang. Je kunt eventueel je bad of emmers vullen met water zolang dat nog kan, en daarna afdekken met een zeil of laken. Stilstaand water is gevaarlijk omdat het besmet kan raken. Je kunt het water koken (als het gas het nog doet of met de draagbare gasbrander) of desinfecteren met chloortabletten. 

3 Informeer de hulpdiensten

Het stoppen van de watertoevoer levert meestal geen acuut gevaar op. Bel daarom niet met 112. Heb je wel hulp nodig, bijvoorbeeld omdat je zelf geen tijdelijke opvang hebt kunnen regelen, bel dan met de gemeente.

4 Verleen hulp

Hulp verlenen is vaak van praktische aard. Loop bijvoorbeeld even langs bij mensen die mogelijk hulp nodig hebben. Geef informatie, drinken en indien nodig een slaapplek.

Voor meer informatie over risico’s in uw omgeving, kijk dan op www.risicokaart.nl.