Wat te doen bij storing 1-1-2?

Het alarmnummer 1-1-2 is in principe altijd bereikbaar. Om de bereikbaarheid van het nummer te garanderen zijn veel maatregelen getroffen. Toch is het niet uit te sluiten dat een storing er voor zorgt dat 1-1-2 tijdelijk minder goed bereikbaar of door ernstige omstandigheden zelfs even helemaal niet bereikbaar is. Is er een storing bij 112? Dan kunt u op verschillende andere manieren proberen de hulpverleningsdiensten te bereiken:

  • Belt u in eerste instantie met een vast toestel en krijgt u geen gehoor? Bel dan met een mobiele telefoon.
  • Belt u in eerste instantie met een mobiele telefoon en krijgt u geen gehoor? Bel dan met een vaste telefoon.
  • Als alle telefoonvoorzieningen zijn uitgevallen, zoek dan naar het dichtstbijzijnde politiebureau, brandweerkazerne, huisarts of huisartsenpost.