Samenwerking van veiligheidsregio’s in crisistijd in beeld: ‘De lakmoesproef’

documentaire de lakmoesproef

Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken sinds december 2019 officieel samen. Nog geen drie maanden later wordt deze samenwerking tijdens de coronacrisis meteen op de proef gesteld. De documentaire ‘De lakmoesproef – hoe het coronavirus twee veiligheidsregio’s samensmeedt’ laat zien hoe hulpdiensten van twee veiligheidsregio’s optrekken in een crisis die in niets te vergelijken is met voorgaande incidenten en crises.

In december 2019 tekenden Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek een samenwerkingsovereenkomst. In maart 2020 was daar plotseling het coronavirus waardoor de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en dus van de hulpdiensten er snel op aan kwam. Het resultaat: snel handelen, aanpassen, veel overleg en leren van elkaar.

Hoe hebben de betrokken hulpdiensten uit de beide veiligheidsregio’s de coronacrisis tot nu toe ervaren? Veiligheidsregiovoorzitters en vertegenwoordigers van onder andere de GGD’en, Bevolkingszorg, Brandweer, Politie en de Koninklijke Landmacht vertellen hierover in de documentaire ‘De lakmoesproef – hoe het coronavirus twee veiligheidsregio’s samensmeedt’.

De documentaire geeft een uniek kijkje in de keuken van de crisisorganisatie tijdens een ‘warme fase’. Zo komt ook de inzet van het leger bij een zorginstelling in Dronten ter sprake, net als de enorme druk op de intensivecareafdeling van ziekenhuis Tergooi in Hilversum en op de Regionale Ambulancevoorziening.

Meer over de samenwerking tussen de twee veiligheidsregio’s en de daarin samenwerkende kolommen is te vinden op de samenwerkingswebsite.

Toiletvoorzieningen zijn weer toegestaan

Vanwege de oplopende en aanhoudende negatieve neveneffecten, is besloten tot aanpassing van de noodverordeningen van Flevoland en Gooi en Vechtstreek voor wat betreft het verbod op het openhouden van toiletvoorzieningen in recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden. Per 22 mei 2020 is dit verbod opgeheven. Gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen blijven wel gesloten.

De wijzigingsverordening is te vinden op de pagina ‘Documenten en publicaties’.

Klik hier voor de brief aan minister De Jonge (VWS).

 

Noodverordening in begrijpelijke taal

Vanwege het coronavirus geldt een noodverordening. Deze is geschreven in juridische taal en is dus niet voor iedereen gemakkelijk te begrijpen. Daarom leggen we in eenvoudige taal uit wat er in de noodverordening staat.

Lees verder

Nieuwe noodverordening COVID-19 VR Gooi en Vechtstreek- 11 mei 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op 10 mei 2020 besloten tot een Noodverordening. Dit naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die het kabinet op woensdag 6 mei 2020 bekend heeft gemaakt. De Noodverordening is een besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/ COVID-19.

Bekijk de noodverordening op de pagina Documenten en publicaties.

Maatregelen vanaf 11 mei 2020

Maatregelen Rijksoverheid vanaf 11 mei 2020

Vanaf maandag 11 mei krijgen we stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden. Vandaag maakte het kabinet via een persconferentie bekend welke maatregelen vanaf welke datum versoepelen. Bekijk alle maatregelen op rijksoverheid.nl/corona

 

Besluit sluizen en bruggen

Het RBT Gooi en Vechtstreek heeft op 29 april 2020 een besluit genomen over de sluizen en bruggen, in vervolg op het RBT besluit van 22 april 2020. Toen is besloten dat voor bruggen en sluizen tot nader order de winterregeling geldt. Het verlengen van de winterregeling leidt in de praktijk echter tot ongewenste effecten, omdat de regeling niet voor alle objecten gelijk is. Ook wijken pleziervoertuigen uit naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit kan gevaar opleveren, omdat schippers van pleziervaartuigen niet bedacht zijn op de grote waterverplaatsing door de beroepsvaart.

Het aangepaste besluit luidt tot nader bericht als volgt:
– bediening van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur, en
– geen bediening op zon- en feestdagen.

Lees verder

Nieuwe noodverordening COVID-19 VR Gooi en Vechtstreek 29 april 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op woensdag 29 april 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. Bekijk de nieuwe noodverordening op deze pagina.

Dankzij de medewerking van iedereen die de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus opvolgt, laat de nieuwe noodverordening ruimte voor enige versoepeling. Zo is buiten sporten voor de jeugd vanaf vandaag weer mogelijk, mits georganiseerd en onder begeleiding.

Alle maatregelen vindt u in de nieuwe noodverordening en op www.rijksoverheid.nl

Maatregelen tegen coronavirus verlengd

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden – alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren – worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei, er gelden daarop enkele uitzonderingen. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Alle informatie over de maatregelen en de uitzonderingen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Een kort overzicht is ook te vinden in de factsheet van de Rijksoverheid.


Besluit sluiting camperplaats Huizen

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op 16 april 2020 besloten om een camperplaats in de gemeente Huizen te sluiten. Het gaat om een terrein ten westen van de IJsselmeerstraat, nabij sport-/recreatieterrein De Wolfskamer.

Lees verder